وکیل متخصص ملکی ، سرقفلی ، اصل 49

وکیل-متخصص-ملکی-،-سرقفلی-،-اصل-49

به دلیل پیچیدگی های خاص دعاوی ملکی و قوانین پراکنده و زیاد در خصوص اموال غیر منقول (ملک)، لزوم همراهی یک وکیل متخصص ملکی که به همه قوانین و رویه قضائی آشنا باشد، لازم و ضروری است چنانچه در زمینه های ملکی و قراردادها دچار مشکل شدید حتما با ما تماس بگیرید


وکیل متخصص ملکی ، سرقفلی ، اصل 49


مطالب مرتبط

تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی

اعمال حق فسخ در خیار غبن

قانون وکالت

در صورتی که وکی، بعد از فروش موکل اقدام به فروظ ملک کند مسئولیت جبران خسارت با کیست ؟

بهترین وکیل سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت کیست؟ وکیل سرقفلی خوب کیست ؟ وکیل تخلیه سرقفلی