پشتیبانی سریع 09128776575

مجازات جعل کارت پایان خدمت

جرم جعل زمانی محقق می‌شود که فرد نوشته، سند، مهر و  امضای شخص دیگری را به نام خودش بزنند و با خراشیدن، دست بردن یا قلم زدن در سند، اقدام به تقلب کند.

به طور کلی جعل در تمام اسناد ممکن است رخ دهد و هر فردی که سندی را جعل کند مجرم به حساب می‌آید؛ در این جرم، فرد قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگران را دارد و با دروغ‎پراکنی می‌خواهد سندی را جای سند واقعی نشان دهد. گاهی اوقات افراد برای دریافت معافیت، گواهی پزشکی را جعل می‌کنند. بر این اساس، اگر جعل‎کننده خود فرد یا جاعل باشد، مجازات آنان طبق ماده ۵۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است. به این صورت که اگر هر کس شخصاً برای معافیت خود از خدمت اقدام به جعل کند یا توسط شخص دیگری برای فرار از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از 6 ماه تا یک سال یا به سه تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که پزشک مدرک یا تصدیق‎نامه خلاف واقع به دیگری بدهد طبق ماده ۵۳۹ این قانون مجازات می‌شود. به این صورت که اگر پزشک یا طبیب، تصدیق‎نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‎نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام شده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‎گیرنده محکوم می‌شود. اگر پزشک برای دادن مدرک خلاف واقع از فرد وجه یا پولی گرفته باشد، علاوه بر اینکه باید آن مال را به عنوان جریمه پرداخت کند، به مجازات جعل‎کننده و رشوه‌‎گیرنده نیز محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت