قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

قیم-چه-ویژگی-هایی-باید-داشته-باشد؟

قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟


 

طبق قانون، قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، اما نسبت به اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیرمسلمان تعیین کرد.

همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند.

کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند، نباید به سمت قیمومت تعیین شوند.

 محکومان قطعی ارتکاب جنایت یا برخی از جنحه‌ها

کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل شامل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر، به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند نیز نباید به سمت قیمومت تعیین شوند.

 ورشکسته قبل از تصفیه

همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز مراحل تصفیه ورشکستگی آنها انجام نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند.

کسانی هم که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد.

در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

بر اساس ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»

طبق قانون، قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، اما نسبت به اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند.

هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرنقول به او تعلق می‌گیرد و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است، می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند.

اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارایه مدارکی می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است.

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.

در تعیین اجرت قیم سه عامل کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور؛ وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا صورت می‌گیرد و در نهایت درآمد محجور را باید مورد توجه قرار داد.

 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شدیدترین مجازات قانونی برای جرایم مواد مخدر ، اعدام چه شرایطی دارد؟

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟