نکات قانونی در خصوص هبه

نکات-قانونی-در-خصوص-هبه

نکات قانونی در خصوص هبه


هبه هرچند به صورت رسمی و قراردادی هم انجام شده باشد، قابل رجوع است.

در قانون به مالی که به دیگری به صورت رایگان داده می‌شود، هبه گفته می‌شود، البته هبه همان هدیه است که در قانون مواد مخصوصی را به خود اختصاص داده است. فرد می‌تواند مالی را که به صورت مجانی به دیگری هبه یا هدیه داده است، مجدداً پس بگیرد و به اموال خود اضافه کند. بر اساس قانون مدنی هنگامی که شخصی مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که مال مذکور هبه شده است، اما باید توجه داشته باشیم که هبه هرچند به صورت رسمی و قراردادی هم انجام شده باشد، قابل رجوع است.

پس گرفتن هدیه هم شرط مخصوص به خود را دارد و اولین شرط این است که مال به والدین هدیه نشده باشد یا در برابر مالی که به عنوان هدیه به دیگری داده شده است، کاری برای فرد انجام نشده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

چگونگی تشکیل اداره منابع طبیعی

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن