مراحل صدور گواهی انحصار وراثت

مراحل-صدور-گواهی-انحصار-وراثت

وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را بکنند متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت که می‌تواند یکی از ورثه یا تمام یا بخشی از وراث باشند


وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را بکنند. متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت که می‌تواند یکی از ورثه یا تمام یا بخشی از وراث باشند، جهت انجام تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت باید موارد ذیل را به ترتیب انجام دهند:‏

‎۱‎‏) متقاضی با در دست داشتن مدارک لازم و کارت شناسایی و کارت عابر بانک (جهت پرداخت هزینه دادرسی) جهت ثبت دادخواست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه می‌کند.‏

۲‎‏) دفتر خدمات قضایی پس از احراز هویت و ثبت نام متقاضی در سامانه ثنا ( در صورت عدم ثبت نام پیشین ) و اسکن مدارک لازم و دریافت هزینه دادرسی، دادخواست را ثبت و به شورای حل اختلاف صلاحیت دار (آخرین محل اقامت متوفی) ارسال می‌کند.‏

۳) پرونده پس از ارسال به شورای حل اختلاف توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب مستقر در شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع و پرونده ثبت و دفتر شعبه مدارک اسکن شده را پرینت می‌گیرد و در اصطلاح تشکیل پرونده صورت می‌پذیرد. این پروسه ممکن است دو یا چند روز به طول انجامد.‏

۴) متقاضی بهتر است پس از ارسال پیامک ارجاع پرونده و یا ابلاغ رفع نقص و در صورت عدم ارسال و یا ابلاغ موارد مذکور پس از چند روز به شورا و شعبه مربوطه مراجعه و پرونده را پیگیری کند.‏

۵) پس از تشکیل پرونده و مراجعه به شعبه اصول مدارک به رویت شعبه رسیده و پس از بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی و ورثه معرفی شده، در صورتی که بهای ترکه بیش از سی میلیون ریال باشد، هزینه نشر آگهی توسط شعبه محاسبه و به متقاضی اعلام می‌شود و متقاضی به بانک ملی مراجعه و مبلغ نشر آگهی را به شماره حساب ۰۱۰۷۸۴۷۹۶۸۰۰۶ به نام شرکت آگهی گستران پاسارگاد واریز و فیش آن را به شعبه تحویل می‌دهد و در صورتی که بهای ترکه کمتر از سی میلیون ریال باشد شورا بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده گواهی حصر وراثت، رسیدگی می‌کند.‏

۶) پس از انجام موارد مذکور درخواست متقاضی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی آگهی می‌شود (در صورتی که ترکه مازاد بر سی میلیون ریال باشد) در صورتی که بهای ترکه کمتر از سی میلیون ریال باشد با توجه به مصوبه مورخ ۱۲ر۷ر۱۳۸۲ قوه قضائیه، شورا بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده گواهی حصر وراثت، رسیدگی و گواهی حصر وراثت را صادر می‌نماید. در مورد وراث روستاییان، در صورتی که بهای ترکه بیش از سی میلیون ریال باشد، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد.‏

۷) در صورتی که ترکه مازاد بر سی میلیون ریال باشد و نشر آگهی صورت پذیرد، پس از انقضای مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، مرجع رسیدگی کننده با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت را با ذکر تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی، صادر می‌کند.‏

۸) در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او، مرجع رسیدگی کننده جلسه‌ای را جهت رسیدگی معین و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و پس از رسیدگی حکم خود را اعلام می‌کند. این حکم قابل تجدیدنظر است.

صدور گواهی انحصار وراثت با ترکه بیش از سی میلیون ریال حدود دو ماه و نیم به طول می‌انجامد.‏

نکات:در صورتی که در زمان فوت نطفه‌ای منعقد شده باشد، جنین نیز جزو وراث قرار می‌گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.

در تصدیق وراثت به درخواست ورثه، مرجع رسیدگی کننده سهم هر یک ار ورثه را تعیین می‌کند.در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد، دادستان می‌تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض کند.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

برای خرید ملک موروثی چه باید کرد؟

قانون امور حسبی

همه چیز در مورد فروش ملک با وکالت

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی

برای گواهی انحصار وراثت چه اقدامات و مراحلی لازم است؟