پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز

پرداخت-اجرت-المثل-ایام-تصرف-به-قیمت-روز

پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز


پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز

محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز با وحدت ملاک از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و دلایل مبسوط دیگر در دادگاه نخستین و نقض حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر با این استدلال که ماده ۳۱۲ منصرف از منافع مال مغصوبه است.

 

منبع : رأی از کانال دکتر خدابخشی

مطالب مرتبط

مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

رد دعوای اجرت المثل ایام تصرف به دلیل عدم احراز مالکیت با حکم دادگاه

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری