مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟

مجازات-خرید-و-فروش-اموال-مسروقه-چیست-؟

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟


براساس قانون نه تنها دزدی بلکه خرید و فروش اموال مسروقه هم جرم است.

 خرید و فروش اموال مسروقه یکی از موضوعاتی است که در هنگام انجام کلاهبرداری‌های مختلف رواج بسیار زیادی دارد البته انجام این کار از لحاظ قانونی جرم است و مرتکبین آن تخلفی آشکار را انجام داده‌اند.

همانطور که دزدی مجازات مخصوص به خود را دارد خرید و فروش اموال مسروقه مجازاتی مخصوص دارد و در قانون ذکر شده است.

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش (۶) ماه تا سه (۳) سال و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

تعقیب برون مرزی خودروهای مسروقه در دستور کار پلیس

مرحله اول طرح عملیاتی مقابله با مالخران اموال مسروقه