آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟

آیا-هر-تهدیدی-جرم-محسوب-می-شود؟

تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به‎نحوی که قاضی از الفاظ به‎کاررفته یا حرکات انجام‎شده بتواند تهدید انجام‎شده را به راحتی احساس کند


تهدید شخص باید واضح باشد. یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به‎نحوی که قاضی از الفاظ به‎کاررفته یا حرکات انجام‎شده بتواند تهدید انجام‎شده را به راحتی احساس کند.

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد؛ تهدیدکننده قادر به انجام تهدید باشد و با توجه به وضعیت تهدیدشونده احتمال وقوع آن وجود داشته باشد.

تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدیدشونده و تهدیدکننده مورد قضاوت قرار می‎گیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر کند یا سند و نوشته‎ای که متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، مجازات خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

خرده فروش و توزیع کننده مواد بازداشت شدند

قانون تشکیلات ، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور

انواع توهین در قانون