مجازات خسارت زدن به بناهای تاریخی و ملی چیست ؟

مجازات-خسارت-زدن-به-بناهای-تاریخی-و-ملی-چیست-؟

براساس قانون آسیب رساندن به محیط های تاریخی و بناهای قدیمی جرم است


مطابق با قانون تخریب خانه های تاریخی و بناهای قدیمی جرم است و فردی که مرتکب چنین امری شود باید مجازات قانونی را طی کند.

بر اساس قانون هر کسی که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خسارتی وارد آورد، مجرم است.

بر همین اساس فرد مجرم علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری