قسامه و سوگند با هم چه تفاوت هایی دارند ؟

قسامه-و-سوگند-با-هم-چه-تفاوت-هایی-دارند-؟

بر اساس قانون، قسامه و سوگند با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام در مواردی خاص مطرح می‌شوند


 قسامه و سوگند از جمله موضوعاتی هستند که در قانون ذکر می‌شوند و هر یک از این موارد ممکن است که  در محاکم  مطرح شوند.

متهمانی که در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند برای دفاع از خود از قسامه و سوگند استفاده می‌کنند تا دفاع خود را به درستی انجام دهند.

اما برخلاف باور عده‌ای از متهمان و مردم قسامه و سوگند با یکدیگر تفاوت دارند، قسامه به معنای قسم خوردن است و در موارد کیفری مانند قتل کاربرد دارد.

مطابق با قانون زمانی که قاضی ظن به قاتل بودن شخصی داشته باشد و دلیل یا مدرک قطعی برای آن وجود نداشته باشد، با تشریفاتی خاص قاضی درخواست می‌کند تا او قسم بخورد و شک قاضی از بین برود.

اما در مقابل سوگند تنها در مواردی به کار می‌رود که متهم برای اثبات حق خود یا ادعای دیگری علیه او، بخواهد از خود دفاع کند، برخلاف قسامه، سوگند تنها درباره موارد کیفری نیست و در امور مربوط به غیر قتل و کیفری نیز سوگند خورده می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی

جزئیات آخرین جلسه دادگاه طبری