معافیت سازمان زمین شهری از پرداخت هزینه داردرسی

معافیت-سازمان-زمین-شهری-از-پرداخت-هزینه-داردرسی

دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، معاف است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاویِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی‌باشد


 

نظریه مشورتی شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27

استعلام :


آیا سازمان زمین شهری و دستگاه‌های اجرایی از این نوع، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


اولاً، قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ) معاف اعلام کرده است و این معافیت شامل هزینه دادرسی دیگر دعاویِ احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی‌باشد؛ همچنین وبا عنایت به اینکه معافیت موضوع ماده 10 قانون یاد شده ناظر به دولت است، بنابراین ادغام ادارات دولتی و تغییر نام آن‌ها تأثیری در قضیه ندارد. ثانیاً، با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می‌دارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند»، چنانچه دستگاه اجرایی ذی‌ربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون، هرگونه دعوایی را طرح یا اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه

مطالب مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اعتراض به رأی شورای اصلاحات ارضی (ایجاد حق مالکیت در رأی)

لایحه قانونی راجع به شمول لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه عمران اراضی شهری استان تهران به

اصلاحیه قانون اراضی شهری