احداث سرویس بهداشتی و انباری در باغ تغییر کاربری نیست

احداث-سرویس-بهداشتی-و-انباری-در-باغ-تغییر-کاربری-نیست

انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد


نظریه  مشورتی شماره  7/99/1864 مورخ 1399/11/27

استعلام :

اگر فردی در ملک خود که کاربری باغ دارد سرویس بهداشتی و انباری به اندازه متعارف جهت نگهداری وسایل و ابزار و ملزومات باغبانی و همچنین استخر آب جهت ذخیره آب کشاورزی و آبیاری درختان از طریق لوله‌کشی به شیوه قطره‌ای احداث کند، با توجه به این‌که هدف مالک در راستای استفاده بهینه از ملک است، آیا این اقدام وی تغییر کاربری محسوب می‌شود یا این‌که کارشناس رسمی دادگستری باید با معاینه محل اظهار نظر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق تبصره 4 الحاقی (1/8/1385) به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون، فعالیت‌های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود؛ بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد. در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده احراز کند که مستحدثه از مصادیق بندهای 3 و 7 تبصره 1 بند «الف» دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده است، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، احداث شده باشد، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب و مشمول مقررات ماده 3 این قانون خواهد بود. شایسته ذکر است تعیین مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه

مطالب مرتبط

اعتراض به آرای کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها