مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به محدوده شهر جهت اقدام ملی تولید مسکن

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-پیرامون-الحاق-۶۳-هکتار-از-اراضی-دولتی-مجاور-شهرک-قدس-شهر-قم-به-محدوده-شهر-جهت-اقدام-ملی-تولید-مسکن

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۶۳ هکتاراز اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به محدوده شهر جهت اقدام ملی تولید مسکن


شماره۱۰۸۹۴۲/۳۰۰                                                                  

۱۳۹۹/۸/۲۰
 

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ خود موضوع مغایرت اساسی «الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی به محدوده جهت تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی تولید مسکن» در مجاورت شرقی منطقه موسوم به شهرک قدس شهر قم به‌منظور اختصاص به مشمولین واجد شرایط از نیروهای مسلح مصوب مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرارداد و با الحاق اراضی مذکور با ظرفیت جمعیت‌پذیری ۱۸۷۰۰ نفر به محدوده شهر قم موافقت نمود. ضروریست در سهم‌بندی واحدهای احداثی علاوه بر مشمولین واجد شرایط نیروهای مسلح در چهارچوب تفاهم فی مابین وزارتین راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مشمولین واجد شرایط از سایر اقشار شهر قم نیز مدنظر قرار گیرند.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستورفرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک و نقشه‌ها ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

منبع : روزنامه رسمی کشور

مطالب مرتبط

شیخ مرتضی انصاری کیست ؟

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغستان سنتی قزوین

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

اخذ ۳۷ هزار سند تک‌برگی در ۱۴ ماه گذشته

آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و

تصویبنامه راجع به انتقال دامداریها و مرغداری های داخل محدوده شهرها به

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر