شریک جرم کیست؟

شریک-جرم-کیست؟

اگر کسی در ارتکاب جرمی شرکت کند به معنی آن است که همکاری در جرم انجام داده است و مجازات آن فاعل مستقل جرم است


بر اساس قانون، شراکت در جرم به معنای همکاری در جرم است و مجازات او نیز مجازات فاعل مستقل آن جرم است

مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کسی با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

همچنین بر اساس قانون در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

25 عملی که مصداق کلاهبرداری است

شنود مکالمات تلفنی چه مجازاتی دارد؟