بنگاه های معاملات املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان شده اند

بنگاه-های-معاملات-املاک-مجاز-به-تنظیم-قرارداد-پیش-فروش-ساختمان-شده-اند

با تصویب ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، بنگاه های معاملات ملکی حق تنظیم قرارداد پیش فروش یا پیش خرید ساختمان در حوزه مسکن را کسب کرده اند و مواد 3، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان در خصوص الزامی بودن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت رسمی، حداقل برای املاک مسکونی تخصیص خورده است


پیش از قانون جهش تولید مسکن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 333 و 334 مورخ 1389/08/10، الزام اخذ کد رهگیری از طریق سامانه معاملات املاک را ابطال کرده بود، اما در حال حاضر، ماده 18 قانون جهش تولید مسکن که اخیرا برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اخذ «کد رهگیری» برای کلیه معاملات املاک اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن را الزامی دانسته است.

همچنین، پیش از تصویب قانون جهش تولید مسکن، قانونگذار در ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12، تنظیم قرارداد پیش‌ فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن را فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی می دانست.

سوال اساسی اینجاست که آیا قانونگذار از نظر قبلی خود عدول کرده و با تصویب قانون جهش تولید مسکن، ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان حداقل در خصوص املاک مسکونی نسخ ضمنی شده است؟ و یا اینکه قانونگذار متوجه نبوده که قبلا چنین قانونی را تصویب کرده است؟

به نظر می رسد، با تصویب ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، بنگاه های معاملات ملکی حق تنظیم قرارداد پیش فروش یا پیش خرید ساختمان در حوزه مسکن را کسب کرده اند و مواد 3، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان در خصوص الزامی بودن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت رسمی، حداقل برای املاک مسکونی تخصیص خورده و پیش فروش مسکن بدون تنظیم سند رسمی برای فروشنده جرم نباشد و برای بنگاه های معاملات ملکی نیز نه تنها تخلف نیست، بلکه در صورت مراجعه متعاملین به ایشان جهت تنظیم قرارداد پیش فروش، موظف به اخذ کد رهگیری نیز هستند.

نویسنده : محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

فهرست قوانین و مقررات آزمون وکالت سال 1399 اعلام شد

مطالبه قیمت کسری مساحت مبیع

تحقق انتقال مال غیر در پیش فروش آپارتمان بدون تعیین واحد

شرط داوری در قرارداد عادی قانون پیش فروش ساختمان