افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی و سهم شهرداری

افراز-و-تفکیک-اراضی-فاقد-سند-رسمی-و-سهم-شهرداری

در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده اند، حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم شهرداری، موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است


استعلام :

احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در مورد اینکه آیا افراز و تقسیم اراضی که فاقد سند رسمی هستند موجبی برای حق شهرداری وجود دارد یا خیر اظهارنظر نموده و نتیجه جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده اند، حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم شهرداری، موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است.

شماره نظریه : 7/98/110    شماره پرونده : ع 011-66-89     تاریخ نظریه : 1398/02/31

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی 

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه


مطالب مرتبط

معاملات املاک را وکالتی انجام دهیم یا نه

دستورالعمل تعیین تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده10قانون

ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه

رای شماره 1728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399,12,10

اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده

جعل اسناد رسمی توسط سر دفتر اسناد رسمی