انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست

انتقال-ملک-مانع-از-طرح-دعوا-تصرف-عدوانی-نیست

چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست


استعلام :

آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

شماره نظریه : 7/1400/633    شماره پرونده : 1400-127-633 ح    تاریخ نظریه : 1400/08/30

 

محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

تقاوت خلع ید و تخلیه در چیست ؟

دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟

هیات کارشناسی در دادگاه کیفری که موضوع آن تصرف عدوانی است صرفا بر اساس اسناد و نفشه منابع طبیعی نظر داده اند

انتقال مال موضوع حق در جریان دادرسی

در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه در ملک متصرف باشد، اجرای خلع ید به چه صورت است ؟

قانون تشکیلات ، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور