قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون-تسهیل-صدور-مجوزهای-کسب-و-کار


قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

ماده۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌ شود:


ماده۷ مکرر ـ کلیه مجوز های کسب‌ و کار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌ کنند یا مستلزم بهره‌ برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار و تأیید هیأت وزیران در صورتی­ که تا سه­ ماه پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌ عنوان مجوز های تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی‌ شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می­ باشد.

از چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوز های کسب‌ و کار به عنوان مجوز های ثبت­ محور شناخته می‌ شوند و اتمام مراحل ثبت ­نام در درگاه ملی مجوز های کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت­ نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استاندارد های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرف ه­ای مورد تأیید هیأت مقررات­ زدایی و بهبود محیط کسب ­و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب ­و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور، مجوز به‌ همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌ اطلاع نهاد های نظارتی، اتاق‌ های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌ های صنفی، تشکل‌ های ذی ­ربط و دستگاه های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوز های صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌ های ملی موجود تکمیل می‌ شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌ های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌ کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌ گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌ شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی­ صلاح نمی ­­باشد.

تبصره۱ـ هر یک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌ کند.

تبصره۲ـ کلیه مجوز های کسب‌ و کارهای تأیید محور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوز های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت‌ محور تغییر پیدا می‌ کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.

در طول زمان بهره‌ برداری از مجوز های ثبت‌ محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌ های صنفی، تشکل‌ ها یا دستگاه های اجرائی ذی­ ربط با ارائه‌ دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

تبصره۳ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز های کشور، پاسخ درخواست­ کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوز های کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌ گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوز های صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوز های صادره شده در این فرآیند نیز پا برجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌ صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره۴ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهاد های ذی ­ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات­ زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

تبصره۵ ـ انتقال مجوز های ناظر به صلاحیت‌ های حرفه‌ ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکان­ پذیر است و انتقال مجوز ها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیر فعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک­ ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌ سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره۶ ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی  دارنده مجوز کفایت می‌ کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب ‌و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌ های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌ شود.

تبصره۷ـ شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوز های کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوز ها در درگاه ملی مجوز های کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز ­های کسب و کار أخذ­ شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ­ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌ و کارهایی که از دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌ شوند.

ماده۲ـ دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌ شود:

ماده۳۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ­ربط رئیس ­جمهور حداکثر شش‌ ماه پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت­ های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند پیش‌ نویس آیین‌ نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند هرگونه آیین‌ نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک ­سال پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌ باشد.

ماده۳۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ­ماه پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و مؤسسات  اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت­ های موجود، سامانه الکترونیکی قرارداد های تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک­ سال پس از لازم­ الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قرارداد های تسهیلات و قرارداد های وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت ­نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک­ سال پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره۱ـ درخصوص قرارداد های تسهیلاتی که قبل از لازم ­الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه ­سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی­ ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره۲ـ تا زمان پیاده ­سازی سامانه الکترونیکی قرارداد های تسهیلات که حداکثر یک­ سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک­ ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات­ گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قرارداد ها به‌ صورت کاغذی به تسهیلات‌ گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ شعبه نگهداری شود.

تبصره۳ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش ­بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره۴ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات ­وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌ گردند.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سر دفتری و دفتر یاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌ شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال­گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.

 ماده۴ـ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره­ های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌ شود:

تبصره۱ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه معرفی می‌ شوند. توزیع استانی پذیرفته‌ شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می­ باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می ­باشد.

ماده۵ ـ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می­ شود:

تبصره۱ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه  مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده­ اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌ گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می­ باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه ­شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد باقر قالیباف

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : روزنامه رسمی کشور

مطالب مرتبط

چگونگی برگزاری سرشماری نفوس و مسکن

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

اصلاح تبصره ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

قانون اصلاح مواد 6،1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار