پشتیبانی سریع 09128776575

خانواده

زن می‌تواند تمکین از همسر را به دریافت مهریه موکول کند

زن می‌تواند تمکین از همسر را به دریافت مهریه موکول کند

زن می‌تواند تمکین از همسر را به دریافت مهریه موکول کند زن به مجرد عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراییه ثبتی، متوسل شود  

اطلاعات بیشتر...

ملاک تعیین مسکن برای زوجه

ملاک تعیین مسکن برای زوجه

ملاک تعیین مسکن برای زوجه

اطلاعات بیشتر...

افزایش بی سرو صدای قیمت مسکن های مهر

افزایش بی سرو صدای قیمت مسکن های مهر

افزایش بی سروصدای قیمت‌های مسکن مهر نان دلالان مسکن مهر آجر می‌شود

اطلاعات بیشتر...

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده