مطالب و مقالات بخش وقف

مطالب و مقالات بخش وقف

وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟

وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟

بی‌تردید فرهنگ «وقف» یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است حتی بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام از آن به «صدقه جاریه» نام برده‌اند

اطلاعات بیشتر...
وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران است ؟

وقف چیست و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران است ؟

 بی‌تردید فرهنگ «وقف» یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است حتی بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام از آن به «صدقه جاریه» نام برده‌اند

اطلاعات بیشتر...