مطالب و مقالات بخش نفقه

مطالب و مقالات بخش نفقه

آیا زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند؟

آیا زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند؟

زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به عبارت دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد بنابراین باید گفت نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است

اطلاعات بیشتر...
نحوه پرداخت نفقه فرزند

نحوه پرداخت نفقه فرزند

بر اساس قانون پدر وظیفه دارد نفقه فرزند خود را به صورت کامل پرداخت کند و درصورتی که این کار را انجام ندهد باید در دادگاه پاسخگو باشد

اطلاعات بیشتر...
شرایط پرداخت نفقه در قانون چیست ؟زنان چگونه نفقه خود را مطالبه کنند؟

شرایط پرداخت نفقه در قانون چیست ؟زنان چگونه نفقه خود را مطالبه کنند؟

نفقه حق قانونی زن از مرد است و در صورت تمکین زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حق خود را طلب کند

اطلاعات بیشتر...
نفقه زوجه و اقارب

نفقه زوجه و اقارب

در حقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام، دو نوع نفقه وجود دارد که شامل نفقه همسر و دیگری، نفقه اقارب است که این دو با هم تفاوت‌هایی دارند نفقه به‌طور مطلق به معنای انفاق بر همسر، فرزندان و نزدیکان می‌شود  

اطلاعات بیشتر...