مطالب و مقالات بخش دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

مطالب و مقالات بخش دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه

انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستاجران به شریک مشاعی

انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستاجران به شریک مشاعی

در صورتیکه دو نفر در ملکی مشاعاً مستأجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستأجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستأجرین مورد نظر است

اطلاعات بیشتر...
انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستاجران به شریک مشاعی

انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستاجران به شریک مشاعی

انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستاجران به شریک مشاعی، انتقال به غیر نیست

اطلاعات بیشتر...
محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر

محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر

محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر

اطلاعات بیشتر...
تخلیه به جهت انتقال به غیر

تخلیه به جهت انتقال به غیر

تخلیه به جهت انتقال به غیر برخلاف قانون مدنی در قانون روابط موجر و مستاجر 1356، مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره به دیگری را بدون اجازه مالک ندارد

اطلاعات بیشتر...
موارد درخواست تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 توسط موجر

موارد درخواست تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 توسط موجر

موارد درخواست تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 توسط موجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، موجر در 7 مورد می تواند، تخلیه مورد اجاره را بخواهد و بر حسب مورد، یا باید تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند، یا نصف آن را و یا در مواردی مستاجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه به جهت تخلف نیست

اطلاعات بیشتر...
فسخ و تخلیه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 از طرف مستاجر

فسخ و تخلیه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 از طرف مستاجر

فسخ و تخلیه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 از طرف مستاجر در مواردی مشتاجر محل کسب، می تواند مورد اجاره را فسخ و یا تخلیه کند که آنها را در زیر توضیح داده ایم

اطلاعات بیشتر...
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق سرقفلی وجود دارد یا حق کسب و پیشه؟ در مواردی که حق کسب و پیشه ساقط می‌شود، آیا می‌توان با توجه به

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق سرقفلی وجود دارد یا حق کسب و پیشه؟ در مواردی که حق کسب و پیشه ساقط می‌شود، آیا می‌توان با توجه به

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق سرقفلی وجود دارد یا حق کسب و پیشه؟ در مواردی که حق کسب و پیشه ساقط می‌شود، آیا می‌توان با توجه به پرداخت سرقفلی به این امر حکم داد؟

اطلاعات بیشتر...
قراردادهای مشمول و خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

قراردادهای مشمول و خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

قراردادهای مشمول و خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

اطلاعات بیشتر...
دایمی یا موقت بودن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

دایمی یا موقت بودن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

دایمی یا موقت بودن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

اطلاعات بیشتر...
سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت

اطلاعات بیشتر...
چنانچه در اجاره نامه های مربوط به قانون 76 مدت معین نشده باشد، وضعیت قرارداد چگونه است؟

چنانچه در اجاره نامه های مربوط به قانون 76 مدت معین نشده باشد، وضعیت قرارداد چگونه است؟

چنانچه در اجاره نامه های مربوط به قانون 76 مدت معین نشده باشد، وضعیت قرارداد چگونه است؟

اطلاعات بیشتر...
آیین‏ نامه اجرائی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 5 26» مصوّب 1378 2 19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

آیین‏ نامه اجرائی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 5 26» مصوّب 1378 2 19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

آیین‏ نامه اجرائی «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 5 26» مصوّب 1378 2 19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26 ‌

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26 ‌

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26

اطلاعات بیشتر...
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356-05-02 با اصلاحات بعدی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356-05-02 با اصلاحات بعدی

قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 5 2 با اصلاحات بعدی

اطلاعات بیشتر...
لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ما

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون ما

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوّب 1359 2 31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون مستنثی‌شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان،از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389 4 2

اطلاعات بیشتر...
رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج است

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 618 - 18 6 1376 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای شماره 618 - 18 6 1376 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند

اطلاعات بیشتر...
رأی وحدت رویه 576 ـ 1371 7 14 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور

رأی وحدت رویه 576 ـ 1371 7 14 هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی ‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد

اطلاعات بیشتر...
در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم…

در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم…

در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم… امروزه در تجارت بین مردم، کاردانی، سرمایه تاجر و نوع تجارت و کاری که انجام می‌دهد بیشتر از خصوصیات اخلاقی او اهمیت دارد ممکن است مشتریان تجارت‌خانه‌ای، صاحب آن را نشناسند ولی به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت مؤسسه، مایل باشند که کالای مورد نیازشان را از آنجا تهیه کنند، به‌طور مثال وقتی که کسی

اطلاعات بیشتر...