مطالب و مقالات بخش ابطال قرارداد و اسناد

مطالب و مقالات بخش ابطال قرارداد و اسناد

دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه

دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه

دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند

اطلاعات بیشتر...
نکات کاربردی در انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما

نکات کاربردی در انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما

قانونگذار شرایطی را برای قرارداد کار در نظر گرفته و نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته است که در کارگا‌ه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود  

اطلاعات بیشتر...
بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه

بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه

بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه بیع شرط یا بیع الخیار (می فروشم و حق فسخ در مهلت معین دارم!) در غالب موارد، به عنوان حیله ای شرعی برای سرپوش نهادن بر ربا استفاده می شود

اطلاعات بیشتر...
دعوای تنفیذ قرارداد

دعوای تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد، عنوانی کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقلی مطرح کرد

اطلاعات بیشتر...
در انعقاد قرارداد باید به چه نکاتی توجه شود؟

در انعقاد قرارداد باید به چه نکاتی توجه شود؟

قانون کار یکسری شرایط را برای قرارداد کار در نظر گرفته است و مشروع بودن و معین بودن کار و مزد باید در نظر گرفته شود

اطلاعات بیشتر...
موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد

اطلاعات بیشتر...