مطالب و مقالات بخش کلاهبرداری ملکی

مطالب و مقالات بخش کلاهبرداری ملکی

تعیین ملک خریداری نشده به عنوان مهریه چه حکمی دارد ؟

تعیین ملک خریداری نشده به عنوان مهریه چه حکمی دارد ؟

بر اساس قانون تعیین چند دانگ از خانه‌ای که هنوز خریداری نشده به عنوان مهریه، باطل است

اطلاعات بیشتر...
اجاره در اجاره ( اجاره ثانوی )

اجاره در اجاره ( اجاره ثانوی )

مطلبی برای آن دسته از مستأجرانی که می‌خواهند مالی را که اجاره کرده‌اند، به شخص دیگری اجاره دهند

اطلاعات بیشتر...