مطالب مفید حقوقی

مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟
مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟
اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند
قانونگذار در مورد ازدواج اطفال و نوجوانان چه می گوید ؟
قانونگذار در مورد ازدواج اطفال و نوجوانان چه می گوید ؟
ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظر جسمی، روانی و اجتماعی برای آن ضروری است، تا حدی که باید حداقلی از سن برای آغاز این مرحله از زندگی، تعیین شود
حیوان آزاری چه مجازاتی دارد ؟
حیوان آزاری چه مجازاتی دارد ؟
بر اساس قانون هر فردی که به حیوانی ضرر برساند و موجب اذیت شدن او بشود، باید مجازات قانونی را طی کند
شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (2)
شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (2)
شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (2)
شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (1)
شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی (1)
  شناسنامه و کارت ملّی تنها سند رسمی برای احراز و اثبات هویتی اشخاص در جامعه‌اند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلّق دارد را روشن می‌کنند
جرایم مرتبط با ثبت ازدواج
جرایم مرتبط با ثبت ازدواج
 قوه قضاییه، در خصوص ثبت نکاح جرایمی وجود دارد که به خاطر حفظ نظم عمومی مقنن در مورد آنها اقدام به جرم انگاری کرده است
آشنایی با نیابت قضایی و نحوه اجرای آن
آشنایی با نیابت قضایی و نحوه اجرای آن
 صلاحیت محلی داشتن در یک پرونده جزو ارکان شکلی رسیدگی است و به معنای اقتدار و شایستگی است که قانونگذار به مقامات قضایی در یک حوزه قضایی اعطا کرده است.
مدت زمان اعتبار اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت گذاری املاک
مدت زمان اعتبار اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت گذاری املاک
در مواردی که نیاز هست کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت عادله روز اظهار نظر کند این اظهار نظر، حداکثر تا 6 ماه معتبر است.
قاعده استحسان
قاعده استحسان
استحسان مشتق از حسن و در لغت به معنای نیک دانستن و پسندیدن است در اصطلاح اصول معنایی نزدیک بهمین معنی دارد.
تفکیک، افراز و تقسیم
تفکیک، افراز و تقسیم
وقتی ملکی یا زمینی به قطعات کوچکتر تقسیم شود به اصطلاح ثبتی میگویند زمین تفکیک شده است و در تفکیک تقسیم ملک ولی در افراز به جز تقسیم تعیین سهم هم باید انجام شود