مطالب مفید حقوقی

مسئولیت خسارت وارده به مشتری
مسئولیت خسارت وارده به مشتری
فرض قضیه این است که شخصی به دیگری وکالت داده که ملک متعلق به وی را بفروشد لیکن قبل از اینکه وکیل اقدام به فروش ملک کند مالک، شخصاً ملک را به شخص ثالثی می‌فروشد و وکیل نیز بدون اطلاع از این جریان بـه اتکای وکالت‌نامه ماخوذه ملک را می‌فروشد و از این بابت خسارتی متوجه خریدار می‌شود؛ با توجه به مقررات ماده 391 قانون مدنی وکیل مسئول پرداخت خسارت وارده به مشـتری است بدیهی است وکیل حق مراجعه به مالک را دارد و می‌تواند خسـارت وارده را از وی مطالبه نماید
خسارت تاخیر تادیه نفقه
خسارت تاخیر تادیه نفقه
خسارت تاخیر تادیه نفقه
نکات کاربردی در خصوص سند رسمی
نکات کاربردی در خصوص سند رسمی
نکات کاربردی در خصوص سند رسمی
مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر
ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه
ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه
ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه
جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وکلا
جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وکلا
جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وکلا
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟
مجوز سقط جنین چگونه صادر می شود ؟
مجوز سقط جنین چگونه صادر می شود ؟
کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت صدور مجوز سقط درمانی دارای شروطی است، برخی ابهاماتی را در این زمینه مطرح کرده و تصور می‌کنند که پزشکی قانونی براساس تشخیص یا اختلال ژنتیکی احتمالی مجوز سقط جنین صادر می‌کند
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار
شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار
از جمله مهمترین ارکان دعوای اعسار معرفی حداقل دو شاهد برای بیان وضعیت مالی معسر، معرفی اموال اعم از منقول یا غیرمنقول و فهرست کردن کلیه نقل و انتقالات طی یک سال توسط معسر به دادگاه است
نکات کلیدی درباره فسخ نکاح
نکات کلیدی درباره فسخ نکاح
فسخ نکاح یکی از روش‌های بر هم زدن ازدواج است هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می‌توان با شرایطی ازدواج را فسخ کرد فسخ نکاح دشواری‌ها و محدودیت‌های طلاق را ندارد
دیه کبودی صورت و اعضای بدن چقدر است ؟
دیه کبودی صورت و اعضای بدن چقدر است ؟
دیه کبودی صورت و اعضای بدن چقدر است ؟
آیا پنچر کردن خودرو در مکان های پارک ممنوع جرم است ؟
آیا پنچر کردن خودرو در مکان های پارک ممنوع جرم است ؟
آیا پنچر کردن خودرو در مکان های پارک ممنوع جرم است ؟
وضعیت حقوقی استرداد هدایا از دوره نامزدی تا طلاق
وضعیت حقوقی استرداد هدایا از دوره نامزدی تا طلاق
وضعیت حقوقی استرداد هدایا از دوره نامزدی تا طلاق
تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا ‌شده
تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا ‌شده
تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا ‌شده
عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن
وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن
وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن
ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه
ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه
ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه
یوم الادا محاسبه شدن دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه
یوم الادا محاسبه شدن دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه
یوم الادا محاسبه شدن دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه