تغییر کاربری اراضی

احداث ویلا و ساختمان در زمین کشاورزی
احداث ویلا و ساختمان در زمین کشاورزی
احداث ویلا و ساختمان در زمین کشاورزی یا باغی بدون کسب نظر جهاد کشاورزی جرم است و مجازات آن قلع و قمع بنا و جزای نقدی است
زوال عنصر معنوی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
زوال عنصر معنوی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
اختلاف بین شهرداری و فرمانداری شهرستان در خصوص محدوده اراضی زراعی، موجب زوال عنصر معنوی بزه تغییر کاربری اراضی است
مرجع تغییر کاربری املاک
مرجع تغییر کاربری املاک
تغییر کاربری از اختیارات و صلاحیت های کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور است
قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها
قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها
قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز توسط ماموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به معنای تغییر نحوه استفاده و بهره برداری از کاربری زراعی و باغی به کاربری دیگراست به گونه ای که مانع « تداوم » و « بهره وری » این اراضی گردد
آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1400,01,15 به همراه دستورالعمل های مرتبط