نظریات مشورتی

لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی
لزوم رعایت اصل بی طرفی اعضاء در کمیسیون های شبه قضایی
با توجه به لزوم رعایت اصل بی‌طرفی اعضا در کمیسیون‌های شبه‌ قضایی نظیر کمیسیون‌های بدوی یا تجدید نظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری، چنانچه برخی از اصحاب پرونده با اعضای این کمیسیون‌ها (اعم از قضات عضو یا دیگر اعضا) دارای قرابت نسبی (مذکور در بند الف ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) باشند، این امر از موارد امتناع آن‌ها از رسیدگی بوده
تغییر شغل مستاجر
تغییر شغل مستاجر
 الزام موجر به موافقت با تغییر شغل وجهه قانونی ندارد پذیرش تغییر کاربری محل اجاره بدون رضایت مالک فاقد مجوز قانونی است
کسر مساحت مبیع
کسر مساحت مبیع
ملکی از قرار هر متر مربع در مقابل قیمت مشخص فروخته می شود، در صورتیکه در قرارداد بیع توافقی صورت نگرفته باشد، خریدار مستحق استرداد مبلغی در ازاء هر متر مربع کسری مساحت می‌باشد که در زمان تنظیم قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است
بیع شرط و معامله با حق استرداد 2
بیع شرط و معامله با حق استرداد 2
با توجه به اینکه حکم احراز بیع شرط صرفاً جنبه اعلامی دارد، متعهد له باید دعوای خود مبنی بر صدور حکم به فروش مال موضوع عقد بیع شرط و استیفای طلب از محل آن را مطرح نماید ودادگاه در این خصوص رای مقتضی صادر کند تا در اجرای این رای، حقوق متعهد له استیفاء شود
اعتراض به رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی
اعتراض به رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی
اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف دارد آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار، در محل آگهی نماید در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تسلیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک نماید
دستور فروش و مسایل آن
دستور فروش و مسایل آن
با توجه به این‌که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند
بیع شرط و معامله با حق استرداد
بیع شرط و معامله با حق استرداد
مقررات ماده 34 قانون ثبت اعم از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، با سند عادی می باشد و شامل هر دو نوع معامله می گردد
تملک رایگان املاک وقفی در راستای ماده 101 قانون شهرداری
تملک رایگان املاک وقفی در راستای ماده 101 قانون شهرداری
تملک رایگان املاک وقفی بر خلاف نظر قانونگذار بوده و صرف تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی در باب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از سوی شورای محترم نگهبان به معنای نسخ مقررات خاص اموال وقفی نیست
بطلان سند بدون درخواست بطلان بیع
بطلان سند بدون درخواست بطلان بیع
در موردی که بیعی با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، بطلان سند فرع بر اثبات فساد معامله و بطلان آن می باشد
بیع نسبت به عرصه وقفی و اعیانی غیر وقفی
بیع نسبت به عرصه وقفی و اعیانی غیر وقفی
چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست
وقف قسمتی از ملک مشاعی
وقف قسمتی از ملک مشاعی
در فرضی که واقف با قصد اضرار دیگر وراث اقدام به وقف کرده و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی هستند، عملاً امکان قبض و تحقق وقف وجود ندارد
اراضی مسلوب المنفعه
اراضی مسلوب المنفعه
اراضی مسلوب‌المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی‌آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی‌حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3 5 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین در اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان‌های ذی‌ربط دریافت کنند
میادین میوه و تره بار جزء طرح های خدمات عمومی است؟
میادین میوه و تره بار جزء طرح های خدمات عمومی است؟
میادین میوه وتره بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری ها احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند جزء طرح های خدمات عمومی محسوب می گردند
استفاده تجاری در منطقه غیر تجاری
استفاده تجاری در منطقه غیر تجاری
تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل و یا موارد مذکور در استعلام ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود بدیهی است که تعطیلی محل فوق‌الذکر باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد
رفع آثار تصرف مازاد از املاک واگذار شده توسط دولت
رفع آثار تصرف مازاد از املاک واگذار شده توسط دولت
در خصوص املاکی که از جانب دولت به اشخاص واگذار میشود، اداره راه و شهرسازی نمیتواند راسا اقدام به رفع و خلع تصرفات مازاد متصرفین نماید و این امر نیازمند صدور حکم از جانب مرجع قضایی صالح است
تصرف عدوانی در اراضی ملی در فرضی که متصرف سابق مدعی مالکیت است
تصرف عدوانی در اراضی ملی در فرضی که متصرف سابق مدعی مالکیت است
در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست
رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری غیر حضوری است
رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری غیر حضوری است
جریمه و عوارض، توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می باشند لکن فقط در مواردی که کمیسیون ماده 100 شهرداری، رأی به پرداخت جریمه از بابت عدم احداث پارکینگ یا کسری آن، صادر می کند، به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها اصلاحی 58 و آرای متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء به شماره دادنامه های 97 الی 100مورخ 16 2 92 و 116 مورخ 23 2 92 کمیسیون ماده 100، حق تعیین عوارض به لحاظ کسری یا عدم پارکینگ را ندارد
ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست
ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست
منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد
نحوه اقدام اجرای ثبت در انتخاب کارشناس در صورت عدم توافق بانک و بدهکار
نحوه اقدام اجرای ثبت در انتخاب کارشناس در صورت عدم توافق بانک و بدهکار
در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می‌تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند