دیوان عدالت اداری

رای شماره 78 و 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 78 و 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های 78 الی 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلا تکلیفی کارگر
رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند
علل نقض آرای کمیسیون ماده صد
علل نقض آرای کمیسیون ماده صد
صدور حکم به تخریب، قلع بنا و با اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختمانی مستند به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری منوط به احراز ضرورت تخریب از سوی کمیسیون ماده صد و عنداللزوم و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می باشند
رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره ه 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ ۱۲ ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲ ۰۶ ۱۳۶۶ محمل قانونی ندارد
ابطال اقدامات تملکی
ابطال اقدامات تملکی
مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد
مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی
مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی
اگر رأی داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رأی داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رأی داور را باطل دانسته است
دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی
دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی
بر اساس ماده واحده ی( قانون محل مطب پزشکان) مصوب 1366 10 20، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و  وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا مانع است
ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران
ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران
ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 19 9 1374