آرای حقوقی

رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است
شرط داوری در قانون پیش فروش ساختمان
شرط داوری در قانون پیش فروش ساختمان
شرط داوری در قرارداد عادی قانون پیش فروش ساختمان خروج موضوعی دارد
ابطال تقسیم نامه
ابطال تقسیم نامه
غلط بودن تقسیم در صورتی مصداق می یابد که در تعداد ورثه اشتباهی صورت گرفته باشد و از عدد آنها کم شود یا تعداد ورثه ذی سهم افزایش یابد که در حصه مفروز هریک موثر است یا اینکه بخشی از مال تقسیم شده متعلق حق غیر باشد و به اشتباه جزء ماترک لحاظ شده و از حصه ورثه خارج شود
رد دعوای ابطال تقسیم نامه بدلیل حدوث غبن
رد دعوای ابطال تقسیم نامه بدلیل حدوث غبن
صرف حدوث غبن بر فرض ثبوت نمی تواند سبب ابطال آن باشد و منظور مقنن از عبارت « قسمت به غلط »که در ماده ۶۰۱ قانون مدنی آورده است غبن نیست و به وقوع اشتباه اساسی در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع بصورت موثر اشاره دارد که در مانحن فیه بنا به مراتب فوق منتفی است
مطالبه ارش با وصف اسقاط کلیه خیارات
مطالبه ارش با وصف اسقاط کلیه خیارات
در صورت مؤثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد
آیا اظهار نظر راجع به خواسته پیشین ضروری است؟
آیا اظهار نظر راجع به خواسته پیشین ضروری است؟
کوتاه سخن اینکه به باور دادگاه، در تغییر خواسته، نیازی به اظهار نظر قضایی در خصوص خواسته اولیه وجود ندارد
حسن نیت در قراردادها
حسن نیت در قراردادها
حسن نیت در قراردادها با نهاد های حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است که از آن جمله می توان به اصل افشاء- Principle of Didclose- اشاره کرد معنای این اصل آن است که یک طرف معامله که اطلاعات و آگاهی هایی در خصوص موضوعات و جوانب معامله و به ویژه نسبت به مورد معامله دارد مکلف است کلیه واقعیت ها و مسائل مربوط را افشاء نموده و به اطلاع طرف معامله برساند
مطالبه ارش؛ فوریت، تراخی یا بقاء؟
مطالبه ارش؛ فوریت، تراخی یا بقاء؟
تاخیر در اعمال خیار عیب، ارش را از بین نمی برد، ارش همچون دین بر گردن مدیون باقی می ماند و دلیلی برای از بین رفتن آن وجود ندارد
سلب حق ابطال رای داور
سلب حق ابطال رای داور
حقیقت آن است که کنترل قضایی برای داور حکم قانونگذار و از قواعد آمره است و حق متداعیین نیست تا بتوانند آن را اسقاط کنند این که عدالت به امانت سپرده شده به داور را از کنترل دادگاه خارج کنند به این معنا است که داور به عنوان قاضی خصوصی، هر رایی یا هر شرایطی که مقرر کند، باید توسط دادگستری اجرا شود و این نتیجه بر خلاف نظم عمومی است
عدم رعایت مقررات شکلی در روابط استیجاری
عدم رعایت مقررات شکلی در روابط استیجاری
با توجه به این که ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 قرار دادهای عادی اجاره باید قید مدت اجاره در دو نسخه هم تنظیم شود لذا عدم رعایت مقررات شکلی یاد شده موجب خروج رابطه قرار دادی طرفین از شمول قانون مذکور شده و رابطه قراردادی تابع مقررات مدنی می شود
عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیر قانونی ملک
عدم استحقاق مطالبه قیمت زمین توسط مالک در تفکیک غیر قانونی ملک
با توجه به این که قانونگذار با فرض اقدام قانونی مالی برای تفکیک، مقادیر مذکور در تبصره الحاقی را جزء معابر و شوارع و کاربری های شهری دانسته و مالک را مستحق دریافت وجوهی ندانسته است، این حکم شامل اقدام به تفکیک غیر قانونی نیز می باشد چراکه بهره مند شدن خطا کار از خطای خویش خلاف اصول تلقی می شود و موجب تبعیض ناروا نسبت به مالکی می شود که قانونی اقدام کرده است؛
نحوه اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری
نحوه اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری
اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان تحت اداره کل ابلاغ و اجراء زیر نظر معاون محترم قضائی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می نماید
فسخ یا بطلان قرارداد و تاثیر آن در شرط داوری
فسخ یا بطلان قرارداد و تاثیر آن در شرط داوری
موافقتنامه و قرارداد داوری، ولو در قالب شرط ضمن العقد باشد، مستقل از قرارداد اصلی است و ادعای فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، موجب بی اعتباری شرط داوری و عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف نخواهد شد و همچنین صدور حکم به فسخ قرارداد اصلی سبب سلب صلاحیت داور نبوده و نافی اختیارات داور نمی باشد
مطالبه قیمت کسری مساحت مبیع
مطالبه قیمت کسری مساحت مبیع
قاعده عرفی بر قاعده تکمیلی (مقرر در قانون) مقدم است و در نتیجه، خریداری که مساحت مبیع را کمتر می بیند، حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، باز هم عرفا حق مطالبه(استرداد) ثمن را نسبت به کسری مساحت دارد
قابلیت اعاده دادرسی از رای داور
قابلیت اعاده دادرسی از رای داور
به موجب حکم نمی توان حکم سایر مصادیق را سلب نمود زیرا حکم صرفا واجد جنبه ایجابی برای مصداق بوده و واجد جنبه سلبی از سایر مصادیق نیست بر این اساس نمی توان از انشاء حکم اعاده دادرسی احکام دادگاه، امکان اعاده دادرسی رای داوری را سلب نمود
مسئولیت وزارت نیرو در غرق شدگی فرد
مسئولیت وزارت نیرو در غرق شدگی فرد
عرف خردمندان و عقلای جامعه انتظار دارند شخصی که دارای اراده و اختیار است و هیچ تخصصی در شنا ندارد و ضمن اینکه اطلاع دارد از اینکه چگونه باید دام ها را مدیریت کرد، بر حسب عقل سلیم حق ورود به سد را ندارد
کفایت سند مالکیت خودرو مرجع انتظامی
کفایت سند مالکیت خودرو مرجع انتظامی
از لحاظ قانونی صرف تعویض پلاک در مرجع انتظامی و صدور سند مالکیت خودرو، کفایت از انتقال وسیله به موجب سند رسمی و اجرای حکم و الزام قانونی دارد و تنظیم سند رسمی مجدد در دفاتر دفاتر اسناد رسمی، امری اختیاری و به عنوان یک تعهد قراردادی و نه قانونی، قابل شناسایی می باشد