با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد

با-چه-اشخاصی-نمی-توان-معامله-ملک-کرد

با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد


با چه اشخاصی نمی توان معامله ملک کرد؟

در هنگام معامله ی یک ملک اشخاصی هستند امکان خرید ملک از آنها و معامله با آنها وجود ندارد. این افراد از قبیل:

1)افراد دارای سن کمتر از هجده سال (صغیر) افراد فاقد رشد فکری و روحی ای که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند (محجور و سفیه و مجنون)

2)تاجر ورشکسته

3) افرادی که بر اساس رای دادگاه ممنوع المعامله هستند،

نمی توان معامله ملکی انجام داد.
برای معامله ی ملکی با این افراد، حسب مورد باید با ولی، قیم، نماینده دادستان و یا مدیر تصفیه ی آنها قرارداد منعقد کرد. همچنین در حالات زیر ملک اشخاص بدهکار قابلیت معامله ندارد:

اگر شخص در شرایط ورشکستگی باشد.
اگر از سوی دادگاه حکمی به نفع طلبکاران شخص صادر شده و بدهکار بر اساس آن حکم محکوم به پرداخت بدهی شده باشد .
اگر بر اساس سند رسمی و یا لازم الاجرا (مانند چک) از سوی اداره اجرای ثبت ، اجراییه ای علیه شخص صادر شده باشد .
اگر ملک به دلیل بدهی مالک بازداشت باشد .
در صورتی که ملک در رهن طلبکار مالک باشد .


مطالب مرتبط

آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله

قانون امور حسبی

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی