قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران


قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

 

هر جامعه ای برای بقای خود نیاز به قانون دارد تا روابط افراد برمبناآن شکل بگیرد  .یکی از اولین و پایه ای ترین قوانین ایران ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که اساس بسیاری از فعالیت های ایرانیان است .اطلاع از قوانین مدنی برای هر ایرانی لازم و ضروری است تا بتواند به طور کامل از کلیه ی حقوق و تکالیف خود آگاه باشد .شما هم اکنون می توانید در اینجا متن قانون مدنی را مشاهده نمایید.

قانون مدنی جمهوری

اسلامی ایران


مطالب مرتبط

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

متن کامل قانون مجازات اسلامی

قانون تجارت