لیست  کمیسیون های ملکی و کارآیی آنها 

لیست -کمیسیون-های-ملکی و-کارآیی-آنها 

لیست  کمیسیون های ملکی و کارآیی آنها 


لیست  کمیسیون های ملکی و کارآیی آنها 


1.      کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها (کمیسیون بدوی یا کمیسیون اول)  (درمورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی)

2.      کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداریها (کمیسیون دوم ماده صد  یا کمیسیون دیگر ماده صد)

3.      کمیسیون هم عرض ماده 100 (در صورت صلاحدید و درخواست کتبی دیوان عدالت اداری)

4.      کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها  (درمورد اختلافات مالی بین مودی و شهرداری)

5.      کمیسیون هم عرض ماده 77 (در دیوان عدالت اداری)

6.      کمیسیون بند 20 ماده 55  (در خصوص اماکن مزاحم یا غیر بهداشتی در شهر)

7.      کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی (در مورد ممیزی و ارزیابی املاک)

8.      کمیسیون معاملات (معاملات متوسط) (در مورد خرید کالا یا خدمات)

9.      کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)    (در مورد تحویل کالا یا خدمات)

10.   کمیسیون معاملات عمده  (در مورد مناقصه یا مزایده)

11.   کمیسیون تحویل (معاملات عمده)    (در مورد تحویل کالا یا خدمات عمده)

12.   کمیسیون حفاری (کمیسیون هماهنگی حفاری) (در مورد ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی موسسات و اقدامات عمرانی)

13.   کمیسیون تشخیص باغات  (در مورد حفظ و گسترش فضای سبز)

14.   کمیسیون انتقال دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهرهای با بیش از 50000 نفرجمعیت به خارج از شهر

15.   کمیسیون حفظ جان کودکان (از خطر حوض و استخر و آب انبار)

16.   کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی (در مورد درجه بندی اماکن عمومی مانند هتل و رستوران و سینما و تعمیرگاه و بنگاه و کارگاه و فروشگاه و غیره)

17.   کمیسیون نظارت شهرستانها (در مورد اتحادیه ها مجامع امور صنفی)

18.   کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی (در مورد بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکتها و موسساتی که متقاضی انجام نوسازی اراضی و املاک شهرداری میباشند)

19.   کمیسیون مناقصه  (معاملات دولتی) (شهرداری برای هزینه نمودن اعتبارات دولتی که از طریق دولت در اختیار شهرداری گذاشته میشود بایستی براساس قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید ، که براساس کمیسیون فوق انجام میگردد)

20.   کمیسیون ترک تشریفات مناقصه  (معاملات دولتی) یا هیأت ترک تشریفات مناقصه (در مورد انجام معاملات بدون رعایت تشریفات برگزاری مناقصه  (عمومی و محدود) میباشد.

21.   کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در مورد موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها  در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها)

22.   کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها (در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرداری است)

23.   کمیسیون تبصره 5 ماده 96  قانون شهرداری ها (در مورد تهیه مشخصات کامل و دقیق املاک واقع در مسیر احداث یا توسعه گذر یا ... که بر اساس آن به مالک خسارت میدهند)

24.   کمیسیون های ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری (در مورد تشخیص میزان ملک مورد احتیاج موسسات ، کارگاه ها کارخانه ها و امثال آن است)

25.   کمیسیون ماده 5  (در مورد بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات طرح های تفصیلی شهری است)

26.   کمیسیون فنی استان (در مورد بررسی های فنی موضوعات مربوط به کمیسیون ماده 5 است)

27.   کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری معتبر(کمیسیون فنی طرح هادی شهرها) 

28.    کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری (نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری) 


مطالب مرتبط

متن کامل ماده 100 قانون شهرداری

کمیسیون ماده صد چیست؟ هر آنچه که باید در مورد کمیسیون ماده 100 باید بدانید

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

همه چیز در مورد کمیسیون ماده 12