شرط فاسخ در قراردادها

شرط-فاسخ-در-قراردادها

شرط فاسخ در قراردادها


 شرط فاسخ در قراردادها

اگر در قراردادی چنین جمله ای نوشته شود « اگر چک در سررسید پاس نشود قرارداد کان لم یکن است » چه معنایی دارد؟


مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

اصطلاحات حقوقی در زمینه ملک