قانون الحاق سه تبصره به قانون توزیع عادلانه آب

قانون-الحاق-سه-تبصره-به-قانون-توزیع-عادلانه-آب

قانون الحاق سه تبصره به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361,12,16


قانون الحاق سه تبصره به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361,12,16

ماده واحده - سه تبصره ذیل به مادة 33 قانون توزیع عادلانه آب اضافه می‌شود:
تبصره 1 - وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس ‌از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد.
تبصره 2 - در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با‌ تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره 3 - دولت مکلف است همه‌ ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی ‌از اجرای تبصرة 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصرة 2 این ماده را در بودجه ‌سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌ تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

معافیت های مالیاتی برای موجران

آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن

رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1399-06-25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران