انواع وکالت به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع-وکالت-به-چند-دسته-تقسیم-می-شوند؟

انواع وکالت به چند دسته تقسیم می شوند؟


مطابق با قانون، وکالت دادگستری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که هر کدام به صورت خاص اجرا می شوند.

 بر اساس قانون، وکالت به انواع مختلفی تقسیم می‌شود و هر یک از این وکالت‌ها به موضوع خاص می‌پردازند و افراد بر اساس نیاز خود می‌توانند از این وکلا در جلسات دادگاه استفاده کند.

وکالت در دادگاه به وکالت اتفاقی، وکالت معاضدت و وکالت تسخیری تقسیم می‌شوند.

وکالت اتفاقی به وکالتی گفته می‌شود که اشخاصی با  اطلاعات حقوقی  می‌توانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود وکالت کنند.

بر اساس ماده ۲ "قانون وکالت مصوب سال"۱۳۱۵" اشخاصی که معلومات کافی برای وکالت دارند ولی پروانه وکالت ندارند می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز "وکالت اتفاقی" از کانون برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.

وکالت معاضدتی نوع دیگری از وکالت است که برای افرادی که تمکن مالی ندارند قانون‌گذاران را پیش‌بینی کرده است و در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند.

کانون هم  پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی را به وی معرفی می‌کند البته باید گفت که این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند.

وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و ... را به استثنا هزینه تمبر‌دادرسی از موکلش ندارد.  

اما شاید همه ما با وکالت تسخیری آشنا باشیم بر اساس قانون در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی کند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.

البته در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع کند این تبصره  مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرائمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته