ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها

ساخت-و-ساز-غیر-مجاز-در-روستاها

دهیاری ها جزء نهاد اهای عمومی غیر دولتی هستند، بنابراین مامور دولت محسوب نمی شوند وظیفه ای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ندارند و فقط حق کنترل و نظارت دارند


1- کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها است.
با توجه به مقررات ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها است 
2- در صورت احداث هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز بنا در روستاها توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به بند3 ماده 99 شهرداری ها، رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی صادر خواهد شد.
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1372 به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود و با رعایت ماده 4 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد. 
3- دهیاری ها جزء نهاد اهای عمومی غیر دولتی هستند، بنابراین مامور دولت محسوب نمی شوند.وظیفه ای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ندارند و فقط حق کنترل و نظارت دارند.
دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود بنابراین، صرف‌نظر از این‌که وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاری‌ها نیست، با توجه به عبارت «مأمورین دولت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری‌ها مشمول ماده 607 پیش‌گفته نخواهد بود. 
4- دهیاری ها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نمی‌توانند محل را پلمپ کنند.
 هر چند که عبارت «مقامات صالح رسمی» در صدر ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 کارکنان دهیاری را هم در بر می‌گیرد، لیکن از آن‌جا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می‌شوند توسط مأموران دهیاری پیش‌بینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است.
5- چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رأی شود، اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است.
با توجه به این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری‌ها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری‌ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رأی مزبور به شرح فوق‌الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدر‌الذکر وجود ندارد.
 

در صورتی که سوالی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در روستا ها سوالی داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه

مطالب مرتبط

اعاده بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین پلمب ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۸

رای شماره 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از آن توسط شهرداری ها

رای شماره 55 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری