تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات

تصویب‌نامه-در-خصوص-تعیین-اصلاحات-(۱۴۰)-ردیف-تعرفه-برخی-از-فصول-کتاب-مقررات-صادرات-و-واردات

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹


تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات (۱۴۰) ردیف تعرفه برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۰۹۰۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاحات تعرفه­ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی