اشرافیت و کاهش قیمت ملک مجاور نسبت به ملک همسایه ( نمونه رای )

اشرافیت-و-کاهش-قیمت-ملک-مجاور-نسبت-به-ملک-همسایه-(-نمونه-رای-)

ااگر رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و پروانه شهرداری باعث شود که سازنده ای به حریم همسایگان ملک خود تجاوز و از قیمت ملک آنها کم کند، آن رای و پروانه قابل ابطال است


دادنامه 

شماره دادنامه :2454
مرجع رسیدگی: شعبه 10 دیوان عدالت اداری
شاکی: ...............
طرف شکایت:...............
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مورخه 98/6/10
گردشکار:وکلای شکات با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره ثبت 9900650 و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشتند:با عنایت به عدم رعایت ضوابط شهرسازی از سوی مالک ملک مجاور موکلین که موجب کاهش ارزش نسبی ملک موکلین گردیده متاسفانه کمیسیون ماده صد حکم به جریمه صادر نموده است. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 775059 مورخ 99/5/8 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده :بنای احداثی یک قطعه می باشد که هنوز به مرحله اتمام بنا نرسیده و کمیسیون ماده صد وفق مقررات حکم به جریمه صادر نموده است . اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رأی شعبه

در خصوص شکایت ................ به وکالت .................... به طرفیت شهرداری ..... به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد مورخه 98/6/10 مبنی بر جریمه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود شکات به عنوان مالکین ملک مجاور به رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه  با اعلام اینکه تخلف ساختمانی ملک موضوع شکایت موجب اشرافیت و کاهش قیمت ملک مشار الیهم( شکات) گردیده و معترض می باشند که در این خصوص بالتفات به ضرورت بررسی مجدد در خصوص ادعای مطروحه از طریق انجام معاینه محل توسط اعضاء محترم کمیسیون ماده صد و عنداللروم  ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستر شکایت مطروحه مقرون به صحت تشخیص و مستندا به اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قائده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و هم چنین مواد 10-63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون معترض عنه الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد را صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری              رحمان پیوست


مطالب مرتبط

واکنش وزیر راه و شهرسازی به افزایش قیمت اجاره مسکن

طرح جدید مجلس برای رفع مشکل مسکن

بازار اجاره مسکن چه زمانی آرام می گیرد

روند رشد قیمت مسکن متوقف می شود

برنامه جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن

اجاره مسکن در بحرانی ترین شرایط ۵۰ سال اخیر

رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 9 25

افزایش 70 درصدی عوارض ساخت و ساز در بودجه 1400