آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط

آیین‌نامه-اجرایی-نحوه-ایجاد-بستر-یکپارچه-ارایه-خدمات-مرتبط-با-اخذ-مجوز-ساخت-و-ساز-در-کل-کشور-و-تسهیل-فرایندهای-مربوط

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹ ۱۱ ۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (پ) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۰ ت۵۳۰۷۹هـ مورخ ۱۳۹۶ ۳ ۱، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به شرح زیر تصویب کرد


ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ مرجع صدور پروانه ساختمانی: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در سایر مناطق، مرجعی که طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

۳ـ پروانه ساختمان: مجوز قانونی انجام هرگونه عملیات ساختمانی که از سوی مرجع صدور پروانه صادر می‌شود.

۴ـ گواهی پایان‌کار: گواهی اعلام پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره‌برداری از ساختمان و تأیید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود.

۵ ـ سامانه مدیریت ساخت و ساز: پنجره واحد خدمات شهری و سامانه‌ای که به منظور تعامل بین مراجع صدور پروانه ساختمانی و سایر سامانه‌های مرتبط به صورت برخط (آنلاین) مبتنی بر شناسه یکتا، طراحی و راه­اندازی می­شود.

۶ ـ شناسه یکتا: شماره (کد) شناسایی منحصر به فردی‌ که به هر ملک اختصاص می‌یابد و ساختار آن به گونه‌ای است که در تمام سامانه‌های دستگاه­های مرتبط با ساخت و ساز قابلیت استفاده و یا تبادل اطلاعات داشته باشد و مرجع صدور پروانه ساختمانی از سامانه مدیریت ساخت و ساز در زمان صدور پروانه دریافت نموده و به هر یک از پروانه‌های صادر شده اختصاص می‌دهد.

ماده۲ـ وزارت کشور موظف ‌است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ با اصلاحات بعدی آن اجرایی نماید.

تبصره۱ـ به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم‌ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راهها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی ـ امنیتی) کلیه دستگاه­ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام ( UTM ) طرح‌ها و حریم‌های مصوب خود را که در طرح­های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و دبیرخانه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند ظرف یک هفته کاری از تاریخ دریافت استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی، نظر خود را به صورت الکترونیکی اعلام دارند. اعلام نظر باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ، به منزله بلامانع بودن صدور پروانه است. 

تبصره۳ـ با توجه به ناشناخته بودن برخی از آثار و به ویژه محوطه‌های باستانی کشور و ضرورت بازدید کارشناسی میدانی، پاسخ به استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید در ظرف پانزده‌روز کاری انجام شود. وزارت یادشده موظف است آثار شناسایی شده و حریم‌های مصوب آنها را ظرف یک‌سال در سامانه مدیریت ساخت و ساز بارگذاری نماید.

ماده۳ـ وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف ‌است ظرف شش ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد انجام می‌گیرد.

تبصره۱ـ مسئولیت تطبیق پروانه ساختمانی با قوانین، مقررات و ضوابط احداث بنا و نظارت بر اجرای آنها بر عهده مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

تبصره۲ـ وزارت‌کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است خودکارسازی فرایند صدور پروانه را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هایی که فاقد سامانه خودکار می‌باشند، ایجاد نماید و یکسان‌سازی فرایند مرتبط را برای شهرداری­های دارای سامانه خودکار انجام دهد.

تبصره۳ـ مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند به صورت سامانه­ای (سیستمی) یک نسخه از پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار صادر شده را به وزارت راه و شهرسازی ـ سامانه جامع املاک و اسکان ارسال کنند.

ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت مورد نیاز مراکز تبادل اطلاعات استانی دولت الکترونیک را برای امکان­پذیر نمودن استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی ظرف شش ماه در تمامی استان­ها پیاده کند. ضوابط نحوه تبادل اطلاعات در مراکز تبادل اطلاعات استانی براساس آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف یک ماه به تصویب شورای اجرای فناوری اطلاعات می­رسد.

ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.

تبصره۱ـ استعلام و تبادل اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود.

تبصره۲ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است آموزش‌های لازم را برای شهرداری­ها و دهیاری­ها برگزار نماید.

ماده۶ ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به حذف استعلام کتبی مرتبط با صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و دستگاه­های مرتبط نیز موظفند پاسخ استعلام‌های یاد شده را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده۷ـ شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت‌ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود.

ماده۸ ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه­ اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی موضوع ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی آن اقدام نماید تا نیازی به مراجعه حضوری و ارایه تأییدیه پرداخت نباشد.

ماده۹ـ منابع مورد نیاز تبصره (۲) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه تا سقف نیم در هزار از محل سهم شهرداری‌ها و دهیاری­ها که در اختیار سازمان شهرداری­ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد و یا به تشخیص این سازمان از محل تراکنش‌های انجام شده به میزانی که به پیشنهاد این سازمان و تأیید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود، تأمین خواهد شد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی کشور

مطالب مرتبط

خودداری طبری از دفاع

برنامه جدید برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 740 و 741

مجوز تغییر کاربری در حریم شهر ها با شهرداری است یا جهاد کشاورزی ؟