رای شماره 3248 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-3248-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۹ شهرداری بروجرد که تحت عنوان بهای خدمات بهره‌ برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش افزوده بهره‌برداری تجاری با استفاده از فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است


رأی شماره ۳۲۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۵و۶ از تعرفه شماره ۱۸ـ ۳۵ تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بروجرد که تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش افزوده بهره‌برداری تجاری با استفاده از فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

شماره۹۹۰۲۳۴۳                                                                           ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴      شماره دادنامه: ۳۲۴۸       شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۳۵-۱۸ عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بروجرد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۳۵- ۱۸ عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش افزوده بهره برداری تجاری با استفاده از فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مصوبه مغایر با اصل تناسب بین عوارض و خدمات موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و آرای شماره‌های ۳۶۳-۱۳۸۶/۵/۲۳، ۳۳۸-۱۳۸۶/۵/۱۴ و ۲۴۱-۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. تقاضای اقدام قانونی دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (۳۵-۱۸) ـ عوارض مرتبط با سطوح فضای سبز


در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۶/۱۰/۱۴۰۰ش ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" برابر پاسخ استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری بروجرد، به استناد ضوابط طرح مصوب احداث هرگونه بازشو اعم از درب و پنجره به فضای سبز اکیداً ممنوع است. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۶/۱۰/۱۴۰۰ش-۱۴۰۰/۱۰/۲۰ و در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «برابر پاسخ استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری بروجرد، به استناد ضوابط طرح مصوب احداث هرگونه بازشو اعم از درب و پنجره به فضای سبز اکیداً ممنوع است» و با عنایت به اینکه براساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطابق مفاد ماده ۲ این قانون هستند، بنابراین ردیفهای ۵ و ۶ از تعرفه شماره ۳۵-۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۹ شهرداری بروجرد که تحت عنوان بهای خدمات بهره‌ برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش افزوده بهره‌برداری تجاری با استفاده از فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : روزنامه رسمی کشور

مطالب مرتبط

رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف طرح تفصیلی

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی

رای شماره 394 دیوان عدالت اداری مورخ 1-12-78 (1083)

ابطال عملیات تملکی