قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها

قانون-فهرست-قوانین-و-احکام-نامعتبر-در-حوزه-شوراها-و-شهرداری‌ها

تصویب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400,11,10


ماده ­واحده: از تاریخ لازم ­الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست: قانون فوق مشتمل بر ماده­ واحده و جدول پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن­ ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دانلود فایل پیوست

 

محسن رفعتی-وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : روزنامه رسمی کشور

مطالب مرتبط

مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

رأی شماره 950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین ثابت میزان 75 43 درصد حق السهم 

رای شماره 3250 مورخ 1400,12,14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری