رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-64-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداری ها است و شورا های اسلامی شهر درخصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند


تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶       شماره دادنامه: ۶۴      شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سندعادی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده شهرداری نسبت به اراضی که دارای سند عادی می‌ باشند و قدمت تصرفی آن بالای ۳۰‌سال باشد پروانه ساختمانی صادر نماید و این در حالی است که:

 اولاً: مطابق مواد ۲۲ـ ۴۸ ـ ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند رسمی مالکیت می‌ باشد.

ثانیاً: مصوبه مورد شکایت خارج از شمول صلاحیت شورا های اسلامی موضوع بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌ باشد. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. "


متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" شورای اسلامی شهر بندر چارک

صورتجلسه


علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداری ها است و شورا های اسلامی شهر درخصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفاً شهرداری می‌ تواند پس از طی تشریفات قانونی لازم از جمله ارائه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌ شود.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون تعویض اراضی سیاهدشتک

ذی نفعی در دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

رای شماره 262 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1391,5,9

عوارض تفکیک عرصه و اعیانی

الزام به صدور پروانه ساختمانی ( کاربری باغ )