رای شماره 65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-65-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداریتاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶      شماره دادنامه: ۶۵        شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز را به استناد ماده ۱۴ آیین‌ نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، شهرک و همچنین ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با این استدلال که وضع عوارض باید متناسب با درآمد اهالی باشد، خواستار شده اند.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۳: عوارض تفکیک عرصه

مالکین به هنگام تفکیک زمین‌ های خود ضمن رعایت مقررات طرح‌ هادی روستا و سایر ضوابط مربوطه مکلفند عوارض زیر را به دهیاری تحویل و یا به حساب دهیاری واریز نمایند. تفکیک اراضی، معادل ۲۰ درصد ملک با ارزش ریالی برای کاربری‌ های مسکونی، تجاری و صنعتی و ۱۰ درصد برای سایر کاربری‌ ها.

تبصره: در صورت تفکیک زمین مطابق ضوابط طرح‌ هادی و انتقال آن توسط پدر یا مادر به فرزندان مشمول پرداخت عوارض تفکیک زمین نخواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، دهیار باغ یعقوب به موجب لایحه شماره ۶۱۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ توضیح داده است که:

" محل اختلاف ناشی از عوارض اضافی نامبردگان نسبت به عوارض محاسبه شده در سال های بعدی (کاهش عوارض) در رابطه با بند ۲ برگه محاسبه عوارض می‌ باشد که تا سال ۱۳۹۴ بر اساس بند ۱ ماده ۳ عوارض تفکیک عرصه تعرفه عوارض محلی روستا و معادل ۲۰ درصد ملک با ارزش ریالی، برای کاربری‌ های مسکونی، تجاری و صنعتی و ۱۰ درصد برای سایر کاربری‌ ها اخذ می‌ شود.» که در سال های بعد از سال ۱۳۹۵ با حذف بند مذکور (عوارض تفکیک عرصه) طی دستور العمل ابلاغی وزارت کشور، عوارض محلی روستا به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۳۶۰ مورخ/۱۴۰۰/۳ این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
ثانیاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیانی ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و خدمات دهیاری مربوط به روستای باغ یعقوب که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌ شود.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی

منبع : دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

قانون سازمان برق ایران

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ،

رای های شماره 1298 و 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست ؟

اعلام حیله و تقلب در جریان دادرسی پرونده

رای شماره 65 مورخ 1401,1,16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری