مراجع رسیدگی به درخواست افراز و تفکیک

مراجع-رسیدگی-به-درخواست-افراز-و-تفکیک

اداره ثبت و دادگاه صرفا مراجع صالح به درخواست افراز و تفکیک هستند


مراجع رسیدگی به درخواست افراز و تفکیک عبارتند از :

1- اداره ثبت
2- دادگاه عمومی حقوقی

به موجب ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز املاک مشاع با اداره ثبت است، تصمیم اداره ثبت قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

همچنین در املاک مجهول المالک، در صورتی که بین مالکین مشاعی محجوری باشد و یا اینکه جریان ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، افراز املاک مشاع با دادگاه است.

به موجب مواد 150 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 106 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 101 قانون شهرداری و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصل بر صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک در تفکیک املاک است.

صلاحیت دادگاه برای تفکیک املاک، زمانی است که شهرداری به تکلیف خود طبق ماده 101 قانون شهرداری مبنی بر تایید نقشه عمل نکند و یا اینکه بین مالکین مشاعی توافقی مبنی بر تفکیک به عمل نیاید.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه

عدم پرداخت شارژ ساختمان چه مجازاتی دارد؟

قانون دیوان عدالت اداری

مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری به علت ابطال سند واگذاری

مراجع رسیدگی به درخواست افراز و تفکیک