سند انتقال اجرایی و مسائل حقوقی آن

سند-انتقال-اجرایی-و-مسائل-حقوقی-آن

در انتقال اجرایی برخلاف انتقال عادب، نیازی به ارائه اصل سند در دفترخانه برای انتقال سند نیست


به سندی که از طریق اجرای قهری احکام، در راستای دستور مقام قضایی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، سند انتقال اجرایی می گویند.

در حقیقت اگر با اخطاری که طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، «مالک» حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می کند و این سند «سند انتقال اجرایی» نامیده می شود.

حکم الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم صدور اجرائیه است.

عدم ارائه اصل سند مالکیت از طرف محکوم علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال، مانع از اجرای رای دادگاه به نفع محکوم له یا همان خریدار نخواهد بود.

در صورتی که ملکی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نداشته باشد، امکان تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

اگر محکوم له، هزینه های نقل و انتقال از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیات و... را بپردازد، چون این موضوع از جمله موارد *هزینه های اجرایی *محسوب می شود، براساس ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت آن به عهده محکوم علیه است و نیاز به مطالبه دوباره نیست.

محسن رفعتی_وکیل متخصص دعاوی ملکی و اراضی


مطالب مرتبط

آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (2)

آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل

توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود

رویه قضایی و بطلان مزایده (عملیات اجرایی)