هزینه تعمیرات عین مستاجره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56

هزینه-تعمیرات-عین-مستاجره-در-قانون-روابط-موجر-و-مستاجر-مصوب-56

تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‏های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود


مطابق ماده 486 قانون مدنی «تعمیرات و کلیه ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد...»؛ این در حالی است که براساس ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ «تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‏های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.» 

هرگاه موجر در رابطه استیجاری مبتنی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تعمیرات لازم را انجام ندهد، مستاجر می تواند از دادگاه تقاضای الزام وی به تعمیرات اساسی را بخواهد، در این صورت دادگاه مالک را ملزم به تعمیرات اساسی می کند، اما اگر مالک اقدام به اجرای حکم دادگاه نکند تکلیف چیست؟

مطابق ماده 21 از قانون مارالذکر «... درصورتی‌که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‏شود انجام ندهد مستأجر می‏تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجراء انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‏بها به حساب موجر بگذارد.»؛ بنابراین یا مستاجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ حق کسب و پیشه اقدام نماید و یا اینکه تعمیرات را زیر نظر اجرای احکام انجام دهد و هزینه های آن را حداکثر تا 6 ماه از حساب موجر بابت اجاره بها کسر نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که اگر هزینه های تعمیرات بیشتر از اجاره بهای 6 ماه مورد اجاره گردد، آیا مستاجر می تواند در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مابقی هزینه ها را از مالک مطالبه کند یا خیر؟ پاسخ منفی است، زیرا مطابق ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون مزبور از جمله قوانین امری است که به همین جهت مستاجر صرفا می تواند از امتیازات (فسخ یا کسر 6 ماه اجاره بها) این قانون استفاده نماید.

نویسنده : محسن رفعتی- وکیل متخصص دعاوی ملکی


مطالب مرتبط

قانون مالیات های مستقیم

قانون شهرداری

نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

آیا حق کسب و پیشه به ملک غیر تجاری تعلق می گیرد ؟ تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر و اثر آن بر مطالبه اجرت المثل آن توسط مستاجر

هزینه تعمیرات مورد اجاره در حق کسب و پیشه به عهده مالک است یا مستاجر؟