پشتیبانی سریع 09128776575

قتل

لایحه مجازات پدر در صورت قتل فرزند چه شد؟

لایحه مجازات پدر در صورت قتل فرزند چه شد؟

گذشت از قصاص یا توافق بر دیه

گذشت از قصاص یا توافق بر دیه

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت رایگان صورت بگیرد

اطلاعات بیشتر...

جنایت در چه صورتی موجب قصاص می شود ؟

جنایت در چه صورتی موجب قصاص می شود ؟

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود

اطلاعات بیشتر...

شرکت در قتل به چه معناست ؟

شرکت در قتل به چه معناست ؟

تصور کنید آرش به دلایلی قصد کشتن داریوش را دارد او در این مورد با سعید صحبت می­‌کند فرزاد با تحریک آرش به قتل برای او اسلحه­‌ای تهیه می­‌کند شب بعد آرش و سعید به خانه داریوش می­‌روند و بعد از درگیری، سعید به داریوش چاقو زده و آرش گلوله­‌ای به شکم او شلیک می­‌کند به نظر شما، چه کسی مسئول قتل است؟

اطلاعات بیشتر...