قتل

مجازات قتل عمدی
مجازات قتل عمدی
قتل یکی از جرایمی است که در تمامی نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده‌ا ست؛ یعنی قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته‌ است هر یک از انواع مختلف قتل، دارای مجازات خاصی است
قتل در چه مواردی خطای محض است ؟
قتل در چه مواردی خطای محض است ؟
قتل از مهمترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است چراکه نتیجه‌‌ آن سلب مهمترین سرمایه‌ خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم کرده است که در این نوشتار به بررسی قتل خطای محض خواهیم پرداخت
شرایط تحقق شرکت در قتل
شرایط تحقق شرکت در قتل
هرگاه گروهی از افراد در تحقق جرمی دخالت کنند، هر یک از آنها ممکن است بسته به نقشی که دارد، شریک یا معاون یا مرتکب جرم مستقل دیگری تلقی شود
گذشت از قصاص یا توافق بر دیه
گذشت از قصاص یا توافق بر دیه
یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت رایگان صورت بگیرد
جنایت در چه صورتی موجب قصاص می شود ؟
جنایت در چه صورتی موجب قصاص می شود ؟
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود
شرکت در قتل به چه معناست ؟
شرکت در قتل به چه معناست ؟
تصور کنید آرش به دلایلی قصد کشتن داریوش را دارد او در این مورد با سعید صحبت می­‌کند فرزاد با تحریک آرش به قتل برای او اسلحه­‌ای تهیه می­‌کند شب بعد آرش و سعید به خانه داریوش می­‌روند و بعد از درگیری، سعید به داریوش چاقو زده و آرش گلوله­‌ای به شکم او شلیک می­‌کند به نظر شما، چه کسی مسئول قتل است؟