پشتیبانی سریع 09128776575

فروش و انتقال مال غیر

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین و منافع آن متعلق به دیگری است، استفاده کند

اطلاعات بیشتر...