پشتیبانی سریع 09128776575

قوانین

اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت شماره۱۱۹۵۲۳ ت۵۷۷۰۹هـ                                                         ۱۳۹۹ ۱۰ ۲۰

اطلاعات بیشتر...

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ۲ ۲۳

اطلاعات بیشتر...

قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 2 19 مصوب 1354 4 9

اطلاعات بیشتر...

قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ ۲ ۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...

قانون حفاظت در برابر اشعه

قانون حفاظت در برابر اشعه

قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ۱ ۲۰

اطلاعات بیشتر...

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1 11 1398 مجلس شورای اسلامی)

اطلاعات بیشتر...

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر...

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 3 14 و الحاق چند تبصره به آن

اطلاعات بیشتر...

قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن

قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن

قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 3 14 و الحاق چند تبصره به آن

اطلاعات بیشتر...

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با آخرین اصلاحات

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با آخرین اصلاحات

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب ۱۳۴۸ ۱۰ ۱۱با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۹ ۰۵ ۳۱

اطلاعات بیشتر...

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴

اطلاعات بیشتر...

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷

اطلاعات بیشتر...

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ۸ ۰۷

اطلاعات بیشتر...

آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی

اطلاعات بیشتر...

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت»

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت»

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت»مصوب 1388,10,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380,09,11

اطلاعات بیشتر...

قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ ۷ ۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

اطلاعات بیشتر...

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

اطلاعات بیشتر...

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391,02,19

اطلاعات بیشتر...