قوانین

قانون شوراهای حل اختلاف
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402,06,22
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1400,07,24
قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات 1402,02,10
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401
قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401
قانون در آمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401,04,01
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
قانون بودجه سال 1401
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400,12,07
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها
تصویب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400,11,10
آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور
آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور
شماره۹۰۰۰,۱۲۰۸۰۳,۱۰۰                               ۱۳۹۹,۷,۲۳ در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، «آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور» به شرح مواد آتی است
قانون جهش تولید مسکن
قانون جهش تولید مسکن
قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400,05,17
لایحه قانونی راجه به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی
لایحه قانونی راجه به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی
لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۱۳ شورای انقلاب
قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی
قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی
‌قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 4 23
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395,05,25 رئیس قوه قضائیه
آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار منقول و بافت های تاریخی
آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار منقول و بافت های تاریخی
آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش مصوب 1400,05,03
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381,01,18
قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید
قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400,04,12
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1400,03,23
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400,04,06
آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی
آیین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی
آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 1400,03,12
قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی
قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی
قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377,07,05