پشتیبانی سریع 09128776575

قوانین

اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها

اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها

‌اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها ‌مصوب 1350.3.13 

اطلاعات بیشتر...

قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

‌قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 1354.3.5

اطلاعات بیشتر...

تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

اطلاعات بیشتر...

آیین نامه عمران اراضی بایر

آیین نامه عمران اراضی بایر

آیین نامه عمران اراضی بایر مصوب یکم شهریور 1355

اطلاعات بیشتر...

قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف...

قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف...

‌قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه‌مصوب 1354.4.29

اطلاعات بیشتر...

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

اطلاعات بیشتر...

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اطلاعات بیشتر...

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

  ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اطلاعات بیشتر...

تصویبنامه راجع به انتقال دامداریها و مرغداری های داخل محدوده شهرها به

تصویبنامه راجع به انتقال دامداریها و مرغداری های داخل محدوده شهرها به

انتقال دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهرها به خارج از محدوده شهر

اطلاعات بیشتر...

قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت

قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت

قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 1353 2 17

اطلاعات بیشتر...

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوبه

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوبه

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی 

اطلاعات بیشتر...

آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص

آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص

آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان

اطلاعات بیشتر...

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 12 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام

اطلاعات بیشتر...

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...

قانون سازمان دامپزشکی کشور

قانون سازمان دامپزشکی کشور

قانون سازمان دام‌پزشکی کشور مصوب 1350,03,24

اطلاعات بیشتر...

قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران

قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران

قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران ‌مصوب 1350 3 23

اطلاعات بیشتر...

قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور

قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور

قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 ‌

اطلاعات بیشتر...

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی

اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1387,08,29

اطلاعات بیشتر...

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

قانون تشکیل [سازمان] میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382,10,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365,12,12

اطلاعات بیشتر...